• (+91) 8940666011
  • (+91) 8940666012

தொலைபேசி: (+91) 8940 666 111

இமெயில்: spmsolution@gmail.com

வியாபார கடன்

  • Business Development Loan: எந்தவித அடமானம் இல்லாமல் சொந்த வீடு இருந்து கடை வைத்து தொழில் செய்யும் நபர்களுக்கு அதிகப்படியான கடன் உதவி பெற்று தரப்படும்.
  • சொந்த வீடு இல்லாமல்: சொந்த வீடு இல்லாமல் கடை ஒரு இடத்தில இருந்து வீடு ஒரு இடத்தில இருந்து தொழில் செய்யும் நபர்களுக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மென்ட் ஒரு அளவிற்கு இருந்தால் கடன் உதவி பெற்று தரப்படும்.
  • Bank Statement based Business Loan: ஒரு மாதத்திற்கு பல லட்சம் ரூபாய் வரவு செலவு வைத்து வியாபாரம் செய்து வரும் நபர்களுக்கு கடன் உதவி பெற்று தரப்படும்.
  • காலி இடத்தின் பெயரில் அடமான கடன்: கடை வைத்து வியாபாரம் செய்பவர் (அல்லது) 30 ஆயிரத்திற்கு மேல் Account மூலம் சம்பளம் வாங்கும் நபர்களுக்கு அதிகப்படியான கடன் உதவி பெற்று தரப்படும்.

Loan Simple Process

Simple procedure

Less Document

No Security or Guarantors